Historické techniky používané při zhotovování sádrových odlitků

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na workshop uspořádaný v rámci projektu „Stopy tvorby - dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry.“

 

Pozvánka na workshop, kompletní informace

 

Základní údaje o workshopu
Pořadatel: FR UPA Litomyšl
Organizace: Ateliér restaurování kamene
Kontaktní osoby: Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., Doc. Jiří Novotný, akad. Soch.
Lektoři: Oliver Braun, BcA Jiří Kudrna
Místo uskutečnění: Sochařský ateliér FR UPA Litomyšl
Termín: 4. – 6. 12. 2017
Začátek: 4. 12. 2017 ve 13.00
Maximální počet účastníků: 15 lidí
Přihlášky: přihlášky posílejte na email jakub.doubal@upce.cz