Workshop Historické techniky používané při zhotovování sádrových odlitků

V prostorách sochařského ateliéru Fakulty restaurování Univerzity Pardubice proběhl dne 4.- 6. 12. 2017 workshop, při kterém byli studenti a zájemci z řad odborné veřejnosti formou interaktivní spolupráce seznámeni s rolí sádry v procesu sochařské tvorby a s historickými způsoby odlévání sádrových odlitků. Lektory byli doc. Jiří Novotný, akad. soch., BcA. Jiří Kudrna a Oliver Braun.

 

Více informací a fotogalerie na fb stránkách.

Přednáška PhDr. Martina Krumhmholze, Ph.D. na půdě Fakulty restaurovaní

Přednáška PhDr. Martina Krumhmholze, Ph.D. na půdě Fakulty restaurovaní

Dne 19.10.2017 proběhla v pořadí čtvrtá přednáška PhDr. Martina Krumhmholze, Ph.D. na půdě Fakulty restaurovaní na téma "Tvorba Františka Bílka". První  dvě přednášky se uskutečnily 1. března 2017 a byly věnovány  pomníkové tvorbě přelomu 19. a 20. století v Čechách a střední Evropě. Třetí přednáška dne 19. 4. 2017 byla zaměřená na tvorbu Stanislava Suchardy.

Sokol a umění

Ústav dějin umění AV ČR
si Vás dovoluje pozvat na druhý z workshopů uspořádaných
v rámci projektu NAKI –
Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny
20. století. Restaurování a péče
o sochařské památky ze sádry

Výstava Stopy Tvorby

Dne 29. dubna byla v Městském muzeu v Nové Pace slavnostně zahájena výstava „Stopy tvorby. Stanislav Sucharda 1866 – 1916“. Touto výstavou si připomínáme dvojité jubileum významného novopackého rodáka a jednoho z předních českých sochařů přelomu 19. a 20. století. Aktuální novopacká výstava prezentuje především ranou etapu Suchardovy tvorby (1892 - 1900), s jejímiž náměty se lze mj. setkat na fasádách Suchardova domu, přičemž hlavními výstavními exponáty jsou restaurované soutěžní návrhy fontány před Rudolfinem (1896) a Husova pomníku (1900).