Workshop Historické techniky používané při zhotovování sádrových odlitků

V prostorách sochařského ateliéru Fakulty restaurování Univerzity Pardubice proběhl dne 4.- 6. 12. 2017 workshop, při kterém byli studenti a zájemci z řad odborné veřejnosti formou interaktivní spolupráce seznámeni s rolí sádry v procesu sochařské tvorby a s historickými způsoby odlévání sádrových odlitků. Lektory byli doc. Jiří Novotný, akad. soch., BcA. Jiří Kudrna a Oliver Braun.

 

Více informací a fotogalerie na fb stránkách Fakulty restaurování.