Vybraná díla:

ID předmětu Autor díla Název Datace Materiál
K1001 Stanislav Sucharda Brutus 1890 papír
R1 Stanislav Sucharda Mařák 78 1906 sádra
R2 Stanislav Sucharda Liliana 1909 sádra
R3 Stanislav Sucharda Boudovi 59 1905 sádra
R4 Stanislav Sucharda Šárka 37 1900 sádra
R5 Stanislav Sucharda Svatý Václave sádra, šelak, povrchové úpravy
R6 Stanislav Sucharda Dekor urny sádra, patina, šelak
R7 Stanislav Sucharda neznámý sádra
R9 Stanislav Sucharda Dimmer 64 1905
R10 Stanislav Sucharda Archeologie 13 1896 sádra, patina
R11 Stanislav Sucharda Vyučování - revers 1908 sádra, patina
R12 Stanislav Sucharda Kristus 60 1905 sádra
R13 Stanislav Sucharda Kristus 60 1905 sádra
R14 Stanislav Sucharda Slavíčková 99 1910 sádra
R15 Stanislav Sucharda Libuše věští 46 1901 sádra, patina
R16 Stanislav Sucharda Zindl 126 1913 sádra
R17 neznámý neznámý
R18 Stanislav Sucharda Krok 32 1900 sádra
R19 Stanislav Sucharda Jarka 16 1898 sádra
R20 Stanislav Sucharda Edovi 73 1906 sádra
R21 Stanislav Sucharda Architekt 41 1899 sádra
R22 Stanislav Sucharda Kotíková 67 1906 sádra
R23 Stanislav Sucharda Vyměnit - doplnit R23
R24 Stanislav Sucharda Nostic 121 1913
R25 Stanislav Sucharda Na stráž! 63 1905 sádra
R26 neznámý Svatováclavská orlice sádra
R27 Stanislav Sucharda Zahradník 19 1897 sádra
R28 Stanislav Sucharda Palacký II 111 1912
R29 Stanislav Sucharda Čech 33 1900 sádra
R30 Stanislav Sucharda Edovi 73 1906 sádra
R31 Stanislav Sucharda Kamila 61 1906
R32 Stanislav Sucharda Bez 92 1909 sádra
R33 Stanislav Sucharda Modlitba 51 1903 sádra
R34 Stanislav Sucharda Modlitba 51 1903 sádra
R35 Stanislav Sucharda Buditel 68 1906 sádra
R36 Stanislav Sucharda Heyduk 141 1915 sádra
R37 Stanislav Sucharda Palacký II 111 1912 sádra
R38 Stanislav Sucharda Kusý 52 1904 sádra
R39 Stanislav Sucharda Kusý 52 1904 sádra
R40 Stanislav Sucharda Kusý 52 1904 sádra
R41 Stanislav Sucharda Přástky 77 1906 sádra
R42 Stanislav Sucharda Náš bratr Jindra 112 - varianta 1912 sádra
R43 Stanislav Sucharda Palacký 110 1912 sádra
R44 Stanislav Suchardy Čech 33 1900 sádra
R45 Stanislav Sucharda Přemysl 34 1900 sádra
R46 Stanislav Sucharda Přemysl 34 1900 sádra
R47 Stanislav Sucharda Sámo 22 1898 patina, povrchové úpravy
R48 Stanislav Sucharda Sámo 22 1898 sádra
S48 Stanislav Sucharda Jan Hus sádra
R49 Stanislav Sucharda Liliana 1909 sádra

Stránky